Cardiologie

HOME/HCM Screening

HCM Screening

HCM, Hypertrofische CardioMyopathie is de meest voorkomende verkregen hartziekte bij de kat.

Er is geen perfecte screeningstest voor HCM bij de kat. Een hartecho is op dit moment waarschijnlijk de meest betrouwbare methode. Binnen onze dierenkliniek is veel kennis en kunde aanwezig over deze ziekte door onze ruime ervaring met katten. Voor screeningen en advies kunt u altijd bij ons terecht.
HCM is een ziekte met een aantal unieke kenmerken:
- HCM heeft een genetische basis, wat wil zeggen dat de ouderdieren de ziekte door kunnen geven aan hun nakomelingen.
- HCM is een verkregen ziekte, dit betekent dat de ziekte zich pas op latere leeftijd openbaart.
- Bij HCM verdikt de hartspier, hierdoor kunnen symptomen als benauwdheid, flauwvallen, verlamming van de achterpoten en zelfs acute hartedood optreden.
- HCM is over het algemeen een redelijk goedaardige hartziekte, maar kan ook een dramatische afloop hebben.
- HCM komt heel vaak voor, maar lang niet alle katten met een genetische aanleg voor HCM ontwikkelen ook echt een verdikking van de hartspier of de bijkomende ziekteverschijnselen.
- Een kat kan HCM hebben (en doorgeven aan nakomelingen) zonder dat dit je dit aan de buitenkant ziet.

Met name voor fokkers kan het zinvol zijn om ogenschijnlijk gezonde ouderdieren te laten screenen op de aanwezigheid van HCM. Als deze ziekte gevonden wordt kan het beter zijn om niet meer met deze ouderdieren te fokken, aangezien ze deze ziekte mogelijk door kunnen geven aan hun kittens. Het onderzoeken van gezonde dieren op het vóórkomen van een bepaalde ziekte wordt screenen genoemd. Er zijn verschillende screeningstesten voor HCM, iedere test heeft zo zijn voor- en nadelen.

Screening door middel van lichamelijk onderzoek
Lichamelijk onderzoek alleen is geen betrouwbare methode om vast te stellen of een kat wel of geen hartziekte heeft. Er zijn katten met HCM die geen hartruis hebben, maar ook katten met een hartruis die geen hartziekte hebben. Soms kan lichamelijk onderzoek wel een aanwijzing voor een mogelijke hartziekte geven, maar alleen lichamelijk onderzoek is als screeningtest voor de kat niet erg betrouwbaar (dit in tegenstelling tot de screening van bijvoorbeeld de Cavalier King Charles Spaniël).

Screening door middel van gentesten in bloedonderzoek
Zowel voor de Maine Coon als de Ragdoll zijn er gentesten beschikbaar die de aanwezigheid van één bepaalde genmutatie kunnen opsporen. Deze test is betrouwbaar om de aan- of afwezigheid van de genmutatie aan te tonen, maar uit onderzoek is gebleken dat deze mutatie niet zoveel zegt over de aan- of afwezigheid van HCM. Met andere woorden; er zijn veel gentest positieve dieren die geen HCM hebben en veel gentest negatieve dieren die wel HCM hebben. Dit is te verklaren door het feit dat er waarschijnlijk honderden verschillende mutaties zijn op meerdere genen.

Screening door middel van een hartecho
Door middel van een hartecho wordt het hart in beeld gebracht. Bij HCM is er sprake van een verdikking van de hartspier. De dikte van de hartspier kan door middel van een hartecho in beeld gebracht worden. HCM is echter niet de enige reden dat een hartspier verdikt, ook bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of een te snel werkende schildklier kan een verdikking van het hart veroorzaken. Kortom, niet elke kat met een verdikte hartspier heeft ook echt HCM. Daarnaast is een echo een momentopname. Als een 1 jarige kater op de echo geen verdikte hartspier heeft, wil dit niet zeggen dat dit de rest van zijn leven zo blijft. Hij kan ook latere leeftijd alsnog een verdikking van de hartspier door HCM krijgen.

Er is geen perfecte screeningstest voor HCM bij de kat. Het maken van een hartecho is op dit moment waarschijnlijk de meest betrouwbare methode. De resultaten van een hartecho moeten altijd met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een hartecho is slechts een momentopname en een verdikking van de hartspier kan pas als HCM worden bestempeld wanneer andere oorzaken voor een verdikking van de hartspier zijn uitgesloten!
Onze Service