Cardiologie

HOME/Wat is een hartruis?

Mijn huisdier heeft een hartruis.

Mijn hond/kat heeft een hartruis, wat betekent dit?

Als de dierenarts bij je hond of kat een hartruis gehoord heeft wil je graag weten wat dit inhoudt en of je hier iets mee moet. Het is dan belangrijk om te weten wat een hartruis is en wat het kan betekenen voor je huisdier. Hieronder lees je wat een hartruis nu precies is en wat het wil zeggen.

Wat is een hartruis?
Het hart pompt je bloed met flinke kracht door je lichaam. Op meerdere plaatsen in en rondom het hart ondervindt deze bloedstroom weerstand. Dit is onder andere het geval als het bloed één van de hartkleppen passeert, bijvoorbeeld als het bloed vanuit je hart je lichaam ingepompt wordt. Ten gevolge van een vernauwing of lekkage ergens in het hart kunnen er wervelingen ontstaan, deze wervelingen geven de hartruis. De hartruis wordt ook wel souffle genoemd en kan door de dierenarts met behulp van een stethoscoop gehoord worden. Een werveling in de bloedstroom kan behalve door zo’n weerstand ook door een te hoge stroomsnelheid of een te stroperige substantie van het bloed veroorzaakt worden (bijvoorbeeld bij uitdroging).

Wat betekent het?
Een hartruis op zichzelf is geen ziekte maar kan wel een aanwijzing zijn dat er iets mis is met het hart. In het merendeel van de gevallen blijkt dat een dier met een hartruis ook echt iets mankeert aan zijn/haar hart. Dit kan bijvoorbeeld een lekkage van een hartklep, een vernauwing van een uitgang of een gaatje in het hart zijn. In een enkel geval heeft een hartruis niets te betekenen of ligt de oorzaak van de hartruis buiten het hart.

Als de dierenarts een hartruis bij je huisdier hoort is het meestal niet mogelijk om zo te bepalen of er sprake is van een echte (hart-)ziekte en welke hartziekte dit dan is. Soms kan de plaats op de borstkas waar de dierenarts de hartruis hoort of de sterkte van de hartruis een indicatie geven van de waarschijnlijke oorzaak van de hartruis.

Hoe weet je of er echt iets mis is?
In de meeste gevallen kan het maken van een hartecho uitsluitsel geven over de oorzaak van de hartruis en of er sprake is van een hartziekte. Ook kan aan de hand van de echo bepaald worden of je huisdier medicijnen moet krijgen en zo ja, welke. Er zijn tegenwoordig heel veel behandelingsmogelijkheden voor hartziekten, zowel preventief als curatief. Door een behandeling kun je bijvoorbeeld vorkomen dat je huisdier benauwd wordt of minder uithoudingsvermogen heeft.

Ook als je dier geen klachten heeft en een goede conditie, is het in sommige gevallen verstandig om een hartecho te laten maken. Dit is mede afhankelijk van de diersoort, leeftijd en ziektegeschiedenis van je dier.

Bij je huisdier kan op verschillende momenten in zijn/haar leven een hartruis gehoord worden. Bij een pup of kitten is er vaak sprake van een aangeboren hartziekte. Bij een volwassen hond of kat kan de ruis veroorzaakt worden door een op latere leeftijd verkregen hartziekte. Als de dierenarts bij je huisdier een hartruis hoort zal hij/zij altijd met je doorspreken of het voor jouw huisdier verstandig is om een hartecho te laten maken.
Onze Service